Задать вопрос юристу
 <<
>>

2.11. Теорія покарання Бентама

Англійський учений Бентам (1748-1832) розробив свою теорію покарання, що вплинула на розвиток науки про зло-

20 Ишнаков С. М. Зарубежная криминология. - М.: Издатель- ская гругша ИНФРА.

М-НОРМА, 1997. - С. 22.

21 Иншаков С. М. Зарубежная криминология. - М.: Издатель- ская группа ИНФРА. М - НОРМА, 1997. - С. 23.

38

39

чинність. Цей досвід він виклав у роботі "Паноптикум" - трактаті про раціональне облаштування в'язниць на засадах одиночного утримання та центрального нагляду з наявністю необхідних майстерень, шкіл, лікарень задля виправлення та перевиховання ув'язнених. Бентам сконструював ідеальну модель злочинця та процесу прийняття ним рішення перед вчиненням злочинного діяння. Той оцінює позитивні та негативні наслідки порушення закону й залежно від того, що злочин принесе більше - позитивного чи негативного, вирішує, вчинити його або не вчинити.

Бентам вивів низку принципів призначення покарання злочинцям: •

потрібно, щоб зло покарання перевершувало вигоду злочину; •

чим менша неминучість покарання, тим більшою повинна бути строгість його; •

чим тяжчий злочин, тим більше можна зважити на покарання жорстоке для подальшої надії запобігти злочинові; •

однакові покарання за однакові злочини не повинні бути, що накладаються на всіх злочинців без вилучення. Слід взяти до уваги обставини, що мають уплив на чутливість22.

<< | >>
Источник: Іванов Ю. Ф, Джужа О. М. . Кримінологія: Навч. посіб. К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 264 с.. 2006 {original}

Еще по теме 2.11. Теорія покарання Бентама:

 1. 9.13. Установи, що виконують покарання, як суб'єкт запобігання злочинам
 2. Бентам Иеремия Bent ham Jeremy (1748 — 1832)
 3. 2.20. Теорія диференціального зв'язку
 4. Розділ І ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПІЗНАН
 5. 2.19. Теорія соціальної дезорганізації
 6. Потрал "Книга-учебник". Опорний конспект з курсу “Теорія держави і права”.,
 7. § 1. Теорія права і держави в системі юридичних наук.
 8. 2.12. Кримінологічні ідеї П. Фейєрбаха
 9. 13.5. Профілактика рецидивних злочинів
 10. 2.21. ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО причин ЗЛОЧИННОСТІ
 11. 2.9. Основні кримінологічні принципи Ч. Беккаріа
 12. 1.1. Поняття кримінології як науки
 13. 13.4. Причини й умови рецидивної злочинності
 14. 2.4. Філософи Стародавнього Риму про при чини вчинення злочинів
 15. 8.3. Розділи кримінально-правової статистики
- Право интеллектуальной собственности - Авторсое право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Защита прав потребителей - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - Коммерческое право - Конституционное право России - Криминалистика - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право Европейского Союза - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Правоприменительная практика - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Теория права - Трудовое право‎ - Уголовное право России - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право‎ - Экономические преступления - Юридическая этика - Юридические лица -