Задать вопрос юристу
 <<
>>

ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

Стаття11.Повноваження Національного банку України та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання

1.Національний банк України у сфері валютного регулювання:

-здійснює валютну політику виходячи з принципів загальної економічної політики України;-складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України;-контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;-визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам;-видає у межах,передбачених цим Декретом,обов'язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку України;-нагромаджує,зберігає і використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;-видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування;-установлює способи визначення і використання валютних /обмінних/ курсів іноземних валют,виражених у валюті України,курсів валютних цінностей,виражених у іноземній валюті або розрахункових/клірингових/одиницях,згідно із статтею 8 цього

Декрету;-установлює за погодженнями з Міністерством статистики України єдині форми обліку, звітності та документації про валютні операції, порядок контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;-забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції та операції уповноважених банків.

2. Кабінет Міністрів України у сфері валютного регулювання:

-визначає і подає на затвердження до Верховної Ради України ліміт зовнішнього державного боргу України;-бере участь у складанні платіжного балансу України;-забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в частині, що стосується руху валютних цінностей;

-забезпечує формування і виступає розпорядником Державного валютного фонду України згідно із статтею 14 цього Декрету;-визначає порядок використання надходжень у міжнародних розрахункових /клірингових/одиницях,які використовуються у торговельному обороті з іноземними державами,а також у неконвертованих іноземних валютах,які використовуються у неторговельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України.

Активізація участі України у зовнішньоекономічній діяльності обумовила розширення операцій з валютними цінностями, які вона здійснює як на своїй території, так і за межами. Це в свою чергу, вимагає відповідних кроків з боку нашої держави. Україна вступає до Міжнародного валютного Фонду, формує свій Валютний фонд, приймає нормативні акти, що регулюють відносини в межах здійснення валютних операцій тощо. До таких актів віднесяться: декрети Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті", "Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті", які було прийнято 19 лютого 1933 р. Цими декретами був становлений режим здійсненні валютних операцій на територіЇ України, визначені загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів у даній сфері .

<< | >>
Источник: Книжный портал. Міжнародне економічне право. Опорний конспект лекцій.. 2012 {original}

Еще по теме ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ:

 1. РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
 2. Валютная политика. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютные операции
 3. 17.Основні напрями валютного регулювання.
 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. Понятия валютных отношений и валютной системы.
 5. Глава 20. Валютное регулирование и валютный контроль
 6. Глава 28 ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛ
 7. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля
 8. 39.Основні напрями валютного регулювання.
 9. Вопрос 1. Валютные отношения: мировая и национальная валютные системы
 10. Валютное регулирование и валютный контроль
 11. Международные валютно-финансовые отношения. Валютные курсы и валютное регулирование
 12. Вопрос 4. Международная валютная система и валютные отношения
 13. Валютная система и валютная политика Российской Федерации
 14. 36.Державна митна служба (завдання та функції).
 15. 13. 3 . Международная валютная система и валютный курс.
 16. 12.3 МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ВАЛЮТНЫЙ КУРС
 17. Смешанные системы плавающих валютных курсов и фиксированных валютных курсов
- Право интеллектуальной собственности - Авторсое право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Защита прав потребителей - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - Коммерческое право - Конституционное право России - Криминалистика - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право Европейского Союза - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Правоприменительная практика - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Теория права - Трудовое право‎ - Уголовное право России - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право‎ - Экономические преступления - Юридическая этика - Юридические лица -